Dastatu gure produktuak

Ekoizleen mapa

 
Nekazaritzako elikaduraren jarduerari buruz, produktuei buruz eta lurralde baten kudeaketari buruz hitz egiten denean, askotan ahaztu egiten zaigu aurpegi bat jartzea. Ez dugu jarduerarik eta produkturik izango, baldin eta horren atzean lan hori mimo handiz, erantzukizunez eta, kasu askotan, musu-truk egingo duen norbait ez badago, zeren eta, ez dezagun ahaztu, gizarte osoari egiten dizkioten ekarpen horietako asko eta asko (askotariko eginkizunak) ez ditu merkatuak aski ordaintzen. 

Horrexegatik da hain garrantzitsua eginkizun hori aitortzea, sektoreari bere horretan eusteko lanean haien erantzukizuna partekatzea, gustukoa duten baina aldi berean denontzako mesede den hori eginez duintasunez bizi ahal izan daitezen.

itzuli gora