Urkiola landa-garapenerako elkartea

Nirea

Helbidea
Margarita Maturana, 7 Berriz
- 48240 - Bizkaia

Landa ingurunearen garapenerako elkarteak zuzenbide pribatuko entitateak dira, eta landa ingurunearen garapenerako harako programa batek barne hartzen duen zonaldeko sektore ekonomiko eta sozialen ordezkari dira. Bestetik, nekazaritzan eta landa-garapenean eskumena duten herri administrazioek hartu ahal izango dute parte elkarteotan. LGEen funtziorik nagusiena eskuldeen babesa eta garapena dira, kontsulta, dinamizazio eta proiektuen kudeaketaren bitartez.

Mota: Asociaciones de desarrollo rural ADRsNirea