Balmasedako Eskualdeko Nekazaritza Bulegoa

Nirea

Helbidea

Balmaseda - - Bizkaia

Balmasedako Eskualdeko Nekazaritza Bulegoa

Mota: Oficinas comarcales agrarias (OCAs)Nirea