Lege oharra

Nirea

Webgune honen eta bere eskubideen jabetza-eskubideak HAZIren titulartasunpekoak dira, eta beretzat gordetzen du edozein unetan eta aurrez ohartarazi beharrik gabe, webguneko informazioan, konfigurazioan edo aurkezpenean edozein aldaketa egiteko ahalmena. 

Webgune honetan jasotako informazioaz egin daitekeen erabilera, beraz, hori egiten duenaren erantzukizuna da. HAZIk ez du inolako erantzukizunik izango webgunean sartzeak eta bertako informazioa erabiltzeak eragin ditzakeen ondorioei dagokienez, bere eskumenak zorrotz erabiliz bete behar dituen lege-xedapenen aplikaziotik ondorioztatzen diren jardueretan izan ezik.

Emandako informazioa argigarria baino ez da. HAZI Fundazioak ez du, inola ere, bere gain hartzen webgune honetan jasotako informazioari buruzko erantzukizunik, ez eta webgunearen erabiltzaileek elkarrekin dituzten harreman juridiko edo komertzialei buruzko erantzukizunik ere, zeinak kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiaren arabera arautuko baitira.

HAZIk ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen Webgune honetan aipatzen diren hirugarrengoen webguneen esteketako edukiengatik edo konexioarengatik.

Nirea